Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven trådte i kraft 1 juli 2022.

Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Last ned

Bredengen kvalifiserer under denne definisjonen.  Loven pålegger selskapene tre plikter:  

Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (Kilde: Åpenhetsloven § 4). 

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til Åpenhetsloven § 4. (Kilde: Åpenhetsloven § 5).  

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Slike henvendelser kalles informasjonskrav (Kilde: Åpenhetsloven § 6 og §7). 

Trenger du hjelp?

Hilde Sommerfelt
Økonomi- og Kvalitetssjef Vis telefon Vis e-post
Eller gå til:

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet. 

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. Formålet med denne redegjørelsen er å gi en offentlig redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger og hvilke tiltak som er iverksatt. 

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, som er illustrert til høyre.

Redegjørelse Åpenhetsloven - Norsk
Last ned
English - Transparency Act
Last ned
Language
Min side