Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven trådte i kraft 1 juli 2022.

Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Last ned

Bredengen kvalifiserer under denne definisjonen.  Loven pålegger selskapene tre plikter:  

  1. Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kilde: Åpenhetsloven § 4. 

  2. Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til Åpenhetsloven § 4. Kilde: Åpenhetsloven § 5.  

  3. Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Slike henvendelser kalles informasjonskrav. Kilde: Åpenhetsloven § 6 og §7. 

Trenger du hjelp?

Hilde Sommerfelt
Økonomi- og Kvalitetssjef Vis telefon Vis e-post
Eller gå til:

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet. 

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. Formålet med denne redegjørelsen er å gi en offentlig redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger og hvilke tiltak som er iverksatt. 

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, som er illustrert til høyre.

Norsk - Åpenhetsloven
Last ned
English - Transparency Act
Last ned
Language
Min side