Skip to main content
Til toppen

ISO 14001 Miljøsertifisering

Bredengen AS har oppnådd ISO 14001:2015-sertifisering, som også er et krav for våre underleverandører. Vi valgte å sertifisere oss i henhold til ISO 14001 som en del av vår bærekraftstrategi, med mål om å oppnå bedre innsikt og kontroll over vårt miljøavtrykk. 

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer som hjelper organisasjoner med å etablere og opprettholde effektive miljøstyringsrutiner. Sertifiseringen er basert på et sett av krav og retningslinjer som er utformet for å sikre at bedrifter tar hensyn til sine miljøpåvirkninger og tar skritt for å redusere dem. 

Ved å være ISO 14001-sertifisert, forplikter Bredengen seg til å identifisere og vurdere miljøpåvirkningene vår virksomhet har, som for eksempel utslipp, avfallshåndtering og ressursbruk. Vi har også satt opp mål og tiltak for å redusere disse påvirkningene og forbedre vår miljøprestasjon over tid. 

Trenger du hjelp?

Hilde Sommerfelt
Økonomi- og Kvalitetssjef Vis telefon Vis e-post

En viktig del av sertifiseringsprosessen innebærer å etablere et system for kontinuerlig overvåkning, revisjon og forbedring av våre miljøstyringsrutiner. Dette inkluderer regelmessig rapportering av miljøprestasjoner, identifisering av risikoer og muligheter, samt engasjement av ansatte og interessenter i våre bærekraftige tiltak. 

Ved å være ISO 14001-sertifisert demonstrerer Bredengen vår forpliktelse til å drive virksomheten på en miljøvennlig måte og redusere vår påvirkning på planeten. Vi tar ansvar for miljøet og ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid. 

Last ned
ISO 14001 Sertifisering NO 2023-2026
Last ned
ISO 14001 Certificate ENG 2023-2026
Last ned
14001:2015 Certificate EN
Last ned
14001:2015 Sertifikat NO
Last ned
Language
Min side