Skip to main content
Til toppen

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar

Sosialt ansvar handler om å ha en positiv innvirkning på ansatte, kunder, leverandører, samfunnet og miljøet. Det innebærer å handle etisk, fremme rettferdighet og likestilling, støtte samfunnsutvikling og bidra til bærekraftig praksis. Sosialt ansvar er en integrert del av Bredengen sin forretningsstrategi som innebærer at vi må balansere økonomiske mål med hensynet til mennesker og planeten.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET


Bredengen skal sikre medarbeiderne et godt arbeidsmiljø, gjennom god tilrettelegging av faglige forhold, velferd og fysiske arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. 

Helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) ved Bredengen skal skje kontinuerlig og systematisk som del av primæraktiviteten. Det skal være en årlig gjennomgang av HMS, som danner grunnlag for handlingsplaner med konkrete mål og prioriterte tiltak.

RETNINGSLINJER

Vi streber etter å overholde både miljø- og sosiale ansvaret vi som bedrift har. Det inkluderer også våre samarbeidspartnere og leverandører. Gjennom våre etniske retningslinjerCode Of Conduct og åpenhetsloven sikrer vi oss at de deler vår tilnærming til sosialt ansvar.

Language
Min side