Skip to main content
Til toppen

Miljøansvar

Bredengen AS er medlem av RENAS og Grønt punkt Norge. Som markedsledende leverandør av kommunikasjonsteknologi tar vi vårt miljøansvar på alvor.

Elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Som importør/produsent av elektriske og elektroniske produkter, er vi derfor pålagt å delta i en returordning for kasserte produkter. Vi samarbeider med RENAS – returselskapet for næringselektro – for å oppfylle den såkalte EE-forskriften og hindre at helse- og miljøskadelige stoffer kommer på avveie.

Trenger du hjelp?

Hilde Sommerfelt
Økonomi- og Kvalitetssjef Vis telefon Vis e-post

Riktig valg for miljøbevisste kunder

Oppfyllelse av EE-forskriften bør være et selvsagt krav ved innkjøp av elektriske og elektroniske produkter. EE-forskriften pålegger nemlig alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter å ha et system for innsamling og behandling av kasserte produkter. Vi oppfyller dette kravet gjennom medlemskapet i RENAS. For oss er det en selvfølge å ta ansvar for egne produkter, men fremdeles står mange bedrifter utenfor returordningene, uten at de oppfyller EE-forskriften på annen måte. Derfor har ditt valg av leverandør betydning for miljøet vårt.

Miljøansvar for egne produkter

Gjennom medlemskap i RENAS bidrar vi til å finansiere den landsomfattende returordningen for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Den gjør det mulig for alle, fra privatpersoner til bedrifter, å levere kasserte produkter gratis til mer enn 140 mottak over hele landet. I tillegg tar også forhandlere og kommunale mottak imot avfallet. På denne måten jobber vi sammen for å hindre at miljøgifter som bly, PCB, kadmium, kvikksølv og bromerte flammehemmere kommer på avveie.

Grønnpunkt medlemsbevis - 2023-2024
Last ned
Language
Min side