Skip to main content
Til toppen

CPR

CPR

CPR

CPR -standarden tar sikte på å sikre beskyttelse av folks helse ved å sikre sikkerhet i flere dimensjoner av konstruksjonen. Den definerer en standardisert klassifisering for alle kabler som er permanent installert og krever at alle kabler har ytelseserklæring og CE-merking når de markedsføres og selges.

CPR-kravene innebærer at kabler klassifiseres etter brannegenskaper, testes av tredjepart og skal ha en CPR-godkjenning med ytelseserklæring. Merkingen skal stå på emballasje eller tromler – ikke på selve kabelen.  

Kravene for hvor kabler kan brukes settes av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Kravene blir synliggjort i revisjonen Byggteknisk forskrift. DIBK vil henvise til NEK 400 og NEK 702. Alle typer kabler som installeres i bygninger omfattes av byggevareforordningen.

Hovedkravene er: 

  • Eca, som er PVC/standardprodukter på dagens sikkerhetsnivå. 

  • Dca s2d2a2 for røyksvake produkter som  f.eks benyttes i rømningsveier. 

  • Hvis kablene er beskyttet av overliggende sprinkling, vil klasse Eca være dekkende. Kravene til 50 MJ/m kabelfremføring i rømningsvei er ikke endret. 

Klasse Klassifisering/ Ytterligere klassifiseringer / Testmetoder
Test metoder Røykutvikling Flammepartikler Syreinnhold
Aca Forbrenningsvarme Ikke aktuelt
EN ISO 1716
B1ca Varmefrigjøring s1a, s1b, s1, s2, s3 d0, d1, d2 a1, a2, a3
B2ca EN 50399  EN 50399,  EN 50399  EN 60754-2
Cca Flammespredning EN 61034-2    
Dca EN 60332-1-2      
Eca Flammespredning Ikke aktuelt
EN 60332-1-2
Fca Oppfyller ikke Eca

CPR KRAV FOR KABEL 

Den nye skalaen for klassifiseringer går fra A til F. F er laveste klasse og setter ingen krav (brennbart materiale), og A er høyeste klasse (ubrennbart materiale). Alle produkter som brukes i industri blir det stilt høye krav til. De nye klassifiseringene gjør det enklere å skille egenskapene fra hverandre. 

ECA KABEL 

Eca kabel gir et grunnleggende sikkerhetsnivå. Alle kabler som brukes, skal minimum oppfylle Eca-kravet. Det vil si vanlig PVC-isolerte kabler. 

Nek 606 – Halogenfri kabel

NEK 606 er en teknisk spesifikasjon som dekker grunnleggende krav til halogenfrie kabler og/eller borevæskebestandige kabler.

Halogenfri kabel er en brannsikker kabel da den gir minimal utvikling av sort røyk og utvikling av korrosive gasser. Skulle det oppstå en brann vil derfor bruk av halogenfrie kabler minske de materielle skadene av elektronikk og annet inventar.

Kabler som egner seg spesielt for maritime miljøer i petroleumsindustrien er spesifisert av NEK TS 606.

 

Med NEK 606 som teknisk spesifikasjon får du et utvalg av kabler som tilfredsstiller kravene for mobile og faste offshore-installasjoner. NEK TS 606 har blant annet strengere krav og tester for «Enhanced oil resistance» og «Mud resistance» enn det andre spesifikasjoner krever.

Language
Min side