Skip to main content
Til toppen

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Bredengen har etablert tydelige etiske retningslinjer som danner grunnlaget for vår virksomhet. Dette sikrer vi at vi opprettholder høye standarder for forretningsetikk, respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn. Vi forventer at alle ansatte og samarbeidspartnere følger disse retningslinjene og handler i tråd med våre felles verdier. Retningslinjene er en viktig veiledning som styrker vår evne til å drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte.

1. Respekt for menneskerettigheter

Vi i Bredengen skal respektere og støtte opp om alle menneskerettigheter, inkludert arbeidstakerrettigheter, likestilling, religionsfrihet, ytringsfrihet, retten til en sikker arbeidsplass og retten til privatliv.

2. Forbud mot diskriminering

Vi skal ikke diskriminere noen på grunnlag av alder, kjønn, rase, religion, seksuell orientering eller andre kjennetegn.

 3. Ansvarlig miljøpraksis

Bedriften og de ansatte skal følge ansvarlig miljøpraksis og ta hensyn til miljøet i alle forretningsbeslutninger og aktiviteter. Dette inkluderer å minimere utslipp, avfall og ressursbruk.

4. Konflikt av interesse

Vi skal under alle omstendigheter unngå situasjoner der personlige interesser kan påvirke forretningsbeslutninger. Ansatte skal rapportere eventuelle potensielle interessekonflikter til ledelsen.

4. Forbud mot korrupsjon og bestikkelser

Under ingen omstendigheter skal Bredengen eller ledelsen, delta i eller tillate korrupsjon eller bestikkelser i noen form.

5. Sikring av personvern 

Vi skal beskytte personopplysninger og personvern i tråd med gjeldende lover og reguleringer.

6. Sosialt ansvar 

Vi tar det sosiale ansvaret på alvor, og bidra til samfunnet gjennom donasjoner, frivillig arbeid og andre tiltak.

7. Rapportering av urettferdighet

Ledelsen og Bredengen generelt skal oppmuntre til å rapportere urettferdighet, brudd på etiske retningslinjer eller andre bekymringer, uten frykt for gjengjeldelse.
 

Language
Min side