Skip to main content
Til toppen

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapporten inneholder Bredengens årsregnskap med balanse, resultat, kontantstrømsoppsett og noter, samt årsberetning for 2023.

Les årsrapporten
Language
Min side