Skip to main content
Til toppen

Miljøansvar

Miljøansvar

Miljøansvar

Vi ser det som vårt ansvar å begrense virksomhetens negative påvirkning på miljøet og omgivelsene rundt oss. Miljøansvaret er en integrert del av vår bedriftsstyring, og derfor har vi startet arbeidet med å kartlegge våre miljøavtrykk og fokusere på kontinuerlig forbedring.

Ansatte

Vi legger også stor vekt på å øke bevisstheten og forståelsen for miljøansvar blant våre ansatte, og oppfordrer til ansvarlig adferd i alle aspekter av vår virksomhet. Vi mener at alle våre medarbeidere har en rolle å spille i vårt arbeid med bærekraft. Vi jobber aktivt med å skape bevissthet og gi opplæring til våre ansatte når det gjelder miljø og bærekraft, slik at vi kan kontinuerlig forbedre oss. Vårt miljøansvar gjenspeiles også i våre verdier: kvalitet, kompetanse, ansvarlighet og nyskaping. 

Leverandører

Vi tar vårt miljøansvar på alvor, også når det gjelder samarbeidet med våre leverandører og partnere. Vi legger vekt på å fremme bærekraftig praksis og stiller krav om miljøsertifisering og erklæring om åpenhetslov hos alle våre leverandører. På den måten sikrer vi at våre samarbeidspartnere også tar ansvar for miljøhensyn og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Sertifisert

Bredengen har i flere år vært sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO 14001. Disse sertifiseringene fungerer som veiledning for bedriftens implementering av kvalitets- og miljøstyringssystemer. Gjennom våre sertifiseringer er vi i stand til å utvikle og implementere strategier og mål som tar hensyn til lovpålagte krav, kundekrav og vesentlige miljøaspekter.

Redusere vår miljøbelastning

Vi har som mål å redusere vår miljøbelastning ved å håndtere ulike typer avfall på en ansvarlig måte. Våre hovedtyper av avfall inkluderer papp, papir, plast, EE-avfall, glass og metall. Vi praktiserer kildesortering og overvåker mengden generelt avfall gjennom Stena Recycling.

Bredengen er stolt medlem av RENAS og Grønt Punkt. Dette sikrer at vi behandler EE-avfallet vårt på en forsvarlig måte og bidrar til resirkulering.

Vi er også engasjert i å adressere avfallssituasjonen hos våre leverandører. Vi sørger for gjensidige standarder ved å sikre at leverandørene følger REACH- og RoHS-retningslinjene. Disse kjemikalieregelverkene sikrer at produksjon, distribusjon og bruk av kjemikalier ikke utgjør en fare for mennesker og miljøet.

Bredengens miljømål:

Sertifisering: Målet er å forbli ISO 14001 sertifisert. Målet er også i løpet av 2 år få full oversikt over hvilke av våre leverandører som er ISO 14001 eller Miljøfyrtårn sertifisert og få ned andelen av de som ikke er sertifisert. 

Kildesortering: Vårt mål å få opp graden av gjenvinning lokalt avfall. 

Gjenbruk: Målet er å få opp gjenbruk av papp og papir og ned mengde som kastes og gjenvinnes. 

Forbruk: Målet er å få ned forbruk og kast av plast avfall. 

Strøm: Målet er å bli selvforsynt på miljøvennlig strøm og få ned forbruket. 

Transport: Målet i er å få all transport til kunder over på elbiler eller andre miljøvennlige transport alternativer innen 2028. I tillegg ønsker vi å få ned antall forsendelser per kunde ved å samlevere mer. 

Language
Min side