Til toppen
Havvind

Havvind

Havvind har et stort potensial som en fornybar energikilde; det blåser både mer og jevnere enn på land, samtidig er det mulig å bygge større turbiner som er mindre sjenerende.

Relevante produkter

I kostnad per MWh er havvind allerede billigere enn konvensjonell vindkraft, men samtidig er havvind også mer utfordrende å bygge og drifte enn landbasert vindkraft. Korrosjon, erosjon, materialtretthet, lynnedslag og begroing er bare noen av utfordringene vi møter på i utbyggingen av havvind.

For å gjøre havvind kommersielt lønnsomt må kostnader for utbygging og drift holdes så lave som mulig. Dette krever gode løsninger som er enkle å installere og vedlikeholde, har lang levetid og som tillater størst mulig grad av automatisering. 

Bredengen leverer en rekke løsninger for havvind som er tilpasset og godkjent for maritime miljøer: Strømkabel og signal- og fiberkabel til styringssystemer og elektronikk; RF-kabler, antenner, EMP-beskyttelse og utstyr til trådløs kommunikasjon mellom turbiner og kontrollsenter. Vi tilbyr også komplette løsninger for privat 4G/5G til bruk i styring og vedlikehold av vindturbiner.

Trenger du hjelp?

Glenn Barmen
Business Area Manager Maritime Vis telefon Vis e-post