Skip to main content
Til toppen

Havvind

Havvind

Havvind

Havvind har et stort potensial som en fornybar energikilde; det blåser både mer og jevnere enn på land, samtidig er det mulig å bygge større turbiner som er mindre sjenerende.

Relevante produkter

I kostnad per MWh er havvind allerede billigere enn konvensjonell vindkraft, men samtidig er havvind også mer utfordrende å bygge og drifte enn landbasert vindkraft. Korrosjon, erosjon, materialtretthet, lynnedslag og begroing er bare noen av utfordringene vi møter på i utbyggingen av havvind.

For å gjøre havvind kommersielt lønnsomt må kostnader for utbygging og drift holdes så lave som mulig. Dette krever gode løsninger som er enkle å installere og vedlikeholde, har lang levetid og som tillater størst mulig grad av automatisering. 

Bredengen leverer en rekke løsninger for havvind som er tilpasset og godkjent for maritime miljøer: Strømkabel og signal- og fiberkabel til styringssystemer og elektronikk; RF-kabler, antenner, EMP-beskyttelse og utstyr til trådløs kommunikasjon mellom turbiner og kontrollsenter. Vi tilbyr også komplette løsninger for privat 4G/5G til bruk i styring og vedlikehold av vindturbiner.

Visning
Sorter
4-Port Ultra Thin Omni MIMO 698-6000MHz 4.3-10f

Produktnummer: 78715160
Lagerbeholdning:
20dB Attenuator, 698-4000MHz, -160dBc, 100W, 4.3-10f/m

Produktnummer: 78712054
Lagerbeholdning:
1-Port Omni Cylindrical 698-4000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712045
Lagerbeholdning:
20dB Attenuator, 698-4000MHz, -160dBc, 50W, 4.3-10f/m

Produktnummer: 78712044
Lagerbeholdning:
1-Port Omni Cubical 698-4000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712043
Lagerbeholdning:
1-Port Omni 380-6000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712041
Lagerbeholdning:
1-Port Slim Omni 380-4000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712038
Lagerbeholdning:
2-Port Ultra-Thin Omni 698-6000 (MIMO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712036
Lagerbeholdning:
1-Port Slim Omni 698-4000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712035
Lagerbeholdning:
2-Port Slim Omni 698-4000 (MIMO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712034
Lagerbeholdning:
1-Port Card Omni 698-4000 (SISO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712033
Lagerbeholdning:
2-Port Card Omni 698-4000 (MIMO) 4.3-10f

Produktnummer: 78712032
Lagerbeholdning:
Lenker
Language
Min side