ISO 9001:2015

Bredengen AS har blitt behandlet og godkjent av Nemko AS for ISO 9001:2008.

Vedlagt følger vårt ISO 9001:2008 sertifikat som er gyldig fra 16.06.14 til 16.06.19.

- IQNET ISO 9001:2015

NS-EN ISO 9001:20015 - Norsk

NS-EN ISO 9001:20015 - Engelsk