Lynvern/ EMP

Bilde til: Lynvern/ EMP

Produktene er designet for å møte de strenge kravene til RF / mikrobølgeovn, telekommunikasjon og trådløs industri og dekke sivile, sikkerhets- og forsvarsapplikasjoner. Et omfattende høyspentimpulslaboratorium er etablert for å verifisere deres design i samsvar med gyldige internasjonale lyn-, bølge- og NEMP-standarder.

De leverer produkter innenfor følgende områder:

 

Tilgjengelige kataloger:

Huber + Suhner - Lightning protection

Huber+Suhner- EMP kalkulator